"Nejlepší cesta, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit ji." - P. F. Drucker

 

PRÁCE S DĚTMI

V rámci na řešení orientované krátké terapie pracuji i s dětmi. Přijímám do péče děti od 12 let věku.

Metoda, kterou nejčastěji používám, se nazývá Kids′ Skills, byla vyvinuta odborníky ve Finsku a nyní se používá při řešení výchovných a emočních problémů u dětí po celém světě.

Jedná se o způsob, jak u dětí pracovat s různými druhy problémů tvořivě, hravě a efektivně. Nikdo není za problémy obviňován. Vytváříme postup každému dítěti „na míru” a využíváme přitom fantazii, humor a hravost, aby pro něj terapie byla zábavou a odměnou.

Jako nástroj pomoci můžeme tuto metodu použít pro děti se širokou škálou emočních a výchovných obtíží, jako např.:

  • záchvaty vzteku
  • strach a obavy
  • potíže se spánkem - noční můry
  • potíže s chozením na záchod - počůrávání a pokakávání se
  • problémy spojené s jídlem
  • poruchy chování - vulgární vyjadřování, lhaní, špatné návyky
  • problémy ve škole - vykřikování, neposednost, zapomínání úkolů, nesoustředěnost