I V  EPIDEMIOLOGICKY NEPŘÍZNIVÉ DOBĚ JE MOŽNÉ VYUŽÍT SLUŽBU PSYCHOTERAPIE - KONZULTACE MOHOU PROBÍHAT I ONLINE.

Se ipsum vincere maxima et optima victoria est. (Sám sebe přemoci jest největší a nejlepší vítězství.) - latinské rčení 

  •  Chcete něco ve svém životě nebo na sobě změnit?
  • Chcete problémy, které vás trápí, přeměnit na příležitost k nalezení větší spokojenosti? 

Nabízím vám na řešení orientovanou spolupráci. Vycházím z myšlenky, že ačkoliv příčiny problémů mohou být velmi složité, jejich řešení složité být nemusí.

Jsem členem a registrovaným terapeutem České asociace pro psychoterapii.

Věnuji se tématům z osobního i profesního života, např.:

  •  pocity smutku a deprese
  • obavy a strachy
  • pocit méněcennosti, nízké sebevědomí
  • pocit ztráty smyslu, beznaděje
  •  potíže ve vztazích a v komunikaci s druhými
  •  zdravotní obtíže
  • manželské a výchovné problémy 
  • a další


POJĎME SPOLU VYTVÁŘET VAŠI SPOKOJENĚJŠÍ BUDOUCNOST!

Pokud vás něco z toho zaujalo, podívejte se, Jak pracuji, nebo si přečtěte něco O mně. 

Jsem jedním z terapeutů zapojených do projektu VZP projektu "Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory".

 

 

Zpracování osobních údajů: Abychom se mohli domluvit na konzultaci, potřebuji pracovat s některými vašimi osobními údaji. Při domlouvání spolupráce a plánování termínů konzultací se jedná o Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Pokud se nedohodneme na spolupráci, Vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k vyřízení domluv. Pokud spolu navážeme spolupráci, budu pracovat s Vašimi údaji dále pro účely poskytnutí svých služeb, po dobu těchto služeb, a nejdéle 5 let od ukončení terapie. 

 

 

 

Kristýna Klápová - ZnamyLekar.cz