Se ipsum vincere maxima et optima victoria est. (Sám sebe přemoci jest největší a nejlepší vítězství.) - latinské rčení 

  •  Chcete něco ve svém životě nebo na sobě změnit?
  • Chcete problémy, které vás trápí, přeměnit na příležitost k nalezení větší spokojenosti? 

Nabízím vám na řešení orientovanou spolupráci.
Přístup, který uplatňuji, se v originále jmenuje "na řešení zaměřená krátká terapie" (solution focused brief therapy). Vycházíme z myšlenky, že ačkoliv příčiny problémů mohou být velmi složité, jejich řešení složité být nemusí.


Věnuji se tématům z osobního i profesního života, např.:

  •  pocity smutku a deprese
  • obavy a strachy
  • pocit méněcennosti, nízké sebevědomí
  • pocit ztráty smyslu, beznaděje
  •  potíže ve vztazích a v komunikaci s druhými
  •  zdravotní obtíže
  • manželské a výchovné problémy 
  • a další


POJĎME SPOLU VYTVÁŘET VAŠI SPOKOJENĚJŠÍ BUDOUCNOST!

Pokud vás něco z toho zaujalo, podívejte se, Jak pracuji, nebo si přečtěte něco O mně. 

 

Kristýna Klápová - ZnamyLekar.cz