"Žádný problém nedokáže odolat útoku vytrvalého přemýšlení, zvlášť když na to přemýšlení nejste sami." - Voltaire

JAK PRACUJI

Ten, koho by zajímalo více, si může přečíst o základních přesvědčeních, která určují moji práci:

 

1. Neexistuje jediný přístup, který se by se osvědčoval všem.

Lidé jsou neopakovatelní a jedineční, a proto i jejich problémy a trápení jsou jedinečná. Tak k nim také přistupuji. Neexistuje rada či univerzální řešení, které by vyhovovalo všem.

 

2. Existuje mnoho různých řešení.

Jediný rozumný důsledek bodu jedna. Ve své práci se nesnažím klientovi vnutit nějaké jedno konkrétní, předem připravené řešení, ale soustřeďuji se spolu s ním na hledání nového, originálního řešení, které právě tomuto člověku právě v této situaci účinně pomůže.

 

3. Řešení nemusí nutně souviset s problémem.

Tohle může znít zvláštně, je to odlišné od způsobu, jímž obvykle o problémech a řešení uvažujeme. Zkušenost však ukazuje, že dobře nalezené řešení může člověku účinně pomáhat bez ohledu na to, jak vzdálené problému může zdánlivě vypadat.

 

4. Nejjednodušší a nejméně agresivní přístup je často nejlepší lék.

V jednoduchosti je elegance. Žádné složité teorie, vědecké pojmy a cizí termíny. To, že je něco jednoduché, ale neznamená, že je to snadné.

 

5. Lidé se mohou zlepšit rychle a také se rychle zlepšují.

Přístup, který uplatňuji, se v originále jmenuje „na řešení orientovaná krátká terapie.“ To znamená, že budeme pracovat tak dlouho, jak to bude potřeba, ale ne déle, než je nezbytné.

 

6. Změna probíhá neustále.

Tím, že se zaměřujeme na řešení, dochází ke změnám téměř okamžitě. Povídáním o problému se totiž často problém zvětšuje, ale povídáním o řešení se zvětšují možnosti řešení.

 

7. Je lepší zaměřit se na přednosti a zdroje, spíš než na slabiny a nedostatky.

Chceme-li dospět k nějakému kýženému cíli, potřebujeme především znát, čím jsme na cestu k němu vybaveni. Z toho, co už máme k dispozici, pak lze snáze vybrat, co můžeme využít, a co se ještě potřebujeme naučit.

 

8. Je efektivnější zaměřit se na budoucnost než na minulost.

Minulost už totiž nezměníme. Můžeme k ní maximálně zaujmout jiný postoj. Ale i to už je práce zaměřená na spokojenější budoucnost.

 

(zásady citované volně podle S. D. Miller, I. K. Berg – Zázračná metoda, 2014)

 

Co ode mě tedy nečekejte:

 

- že budu zkoumat a analyzovat vaše dětství

- že vám budu ukazovat, kde děláte chyby, a říkat, v čem jsou vaše nedostatky

- že vám budu radit, jak máte dělat věci správně a jak máte žít svůj život

- že vás budu nutit setkávat se se mnou dlouhé roky a budu přesvědčená, že se bez mojí asistence po zbytek života neobejdete.

 

A co tedy můžete čekat?

Že budeme společně nalézat užitečnou cestu vedoucí k řešení, které bude šité na míru právě pro vás a právě pro vaši současnou situaci.